top of page

חשיבות בחירת שיש ואבן מתוך מלאי קיים

 

 

שיש ואבן הינם מוצר טבעי הנחצב מתוך הרים במקומות שונים בעולם וכך מעצם מהותם של שיש ואבן גווניהם, הסטרוקטורה הפנימית שלהם, והמיונים שלהם מרובים ובכל קטע של חציבה נקבל אמנם את אותה האבן אך הווריאנטים שלה יהיו מרובים.


ההבנה כי שיש ואבן מאותו הסוג הינה בסיס לכל בחירת המוצר שכן בניגוד למוצרים תעשייתיים כמו קרמיקה או גרניט פורצלן, לא ניתן לקבל שיש ואבן מתאימים באופן מלא לדוגמא אותה רואים באולם התצוגה ודבר זה עליו לגרום אכזבה ואף מפח נפש למי שבחר את השיש או האבן  רק מתוך ראייתם באולם התצוגה.


מכאן נובעת החשיבות העליונה של ראיית השייש גם בתצוגה וגם במחסן היבואן שכן ראיית השייש והאבן במחסני היבואן מאפשרת מראה נכון ואקטואלי של המוצר הנבחר ומקטין באופן דרסטי את רמת אי הוודאות בבחירה.


מכאן נובעת החשיבות המרובה לרכוש שיש ואבן רק אצל יבואנים המחזיקים בצמוד לאולם התצוגה מחסן רחב מספיק המאפשר ראיית השייש שאותו הלקוח עומד לקבל. 

 

bottom of page