top of page

מה קורה לאחר חציבת השיש והאבן

 

הכנת גושי השיש והאבן הענקיים ("בלוקים") הינה השלב שבו נגמרת עבודת המחצבה ולמעשה כל שנותר למחצבה הינו להעמיס את ה"בלוקים" על משאיות ענקיות יעודיות לנושא זה (יש לדעת כי "בלוק" שיש יכל להגיע למשקל של 50 טון) המשאיות היעודיות מפנות את ה"בלוקים" מן המחצבה ומעבירות אותם אל מפעלי החיתוך המתמחים בחיתוך ובליטוש שיש והאבן והכנתם למוצרי בניה מוגמרים.
 

 

bottom of page