top of page

מיון השיש והאבן לאחר עיבוד

לאחר גמר עיבוד השיש והאבן במכונות, על המפעל לבצע את מיון המוצרים ומיון זה מתבצע בשני קריטריונים:

• מיון על פי מראה  -  כל אבן בטבע נושאת וריאנטים רבים של צבע ושל מרקם ולכן חייב המפעל לבצע מיון לקבוצות שונות לפי הצבע והמרקע וככל שהמפעל גדול ומתקדם יותר יש באפשרותו לבצע מיון ליותר קבוצות דבר המשפר את רמת מיון המראה וכמובן משפר את ניקיון ויופי הריצוף.

• מיון על פי איכות האבן - במיון זה נקבע באם השיש ןהאבן הינם מסוג א' (ללא פגמים נראים או עם פגמים קטנים) או מאיכויות יותר נמוכות שבדרך כלל אינן מיובאות על ידי יבואנים רציניים וותיקים.

bottom of page