ריצופי חוץ שיש ואבן טבעית

אבן בסגנון כפרי

טרוורטין סתום
טרוורטין סתום

טרורטין אגוז סתום לריצופי חוץ

מדרגות וריצוף טרורטין צהוב
מדרגות וריצוף טרורטין צהוב

שביל טרוורטין צהוב.JPG 2013-7-30-21:44:30
שביל טרוורטין צהוב.JPG 2013-7-30-21:44:30

טרוורטין סתום
טרוורטין סתום

טרורטין אגוז סתום לריצופי חוץ

1/4