top of page

הריצוף כאלמנט עיצובי בית

על מנת להבין את חשיבות הריצוף כאלמנט עיצובי בבית עלינו להבין קודם כל את האנטומיה של מערכת הראיה האנושית ואת טווחי הראיה האקטואליים בראיית הריצוף. האנטומיה האנושית בנוייה כך שהמבט שלנו מכוון באופן טבעי בזוית של כ-30 מעלות לכיוון הריצפה ולכן כל מבט טבעי שלנו מופנה קודם כל אל הריצפה ולא אל הקירות או הגג.

 

אם נוסיף לכך את המצב העובדתי בבית רגיל שבו טווח הראיה שלנו מוגבל למספר מטרים בודדים הרי שעסקינן במצב בו אדם הנכס לבית יראה במבט ראשון את הריצוף ולוח של מטרים בודדם. מצב זה דורש כי נקדת המוצא לתיכנון ויזואלי של הבית יתחיל ממראה הרצפה וממנה ינוע אל שאר חלקי הבית שיותאמו לנקודת המוצא. מכאן אין לנו אלא להבין את החשיבות העליונה של מראה הריצוף שהינו המסד לכל הויזואליה של הבית והבחירה בשיש או אבן לריצוף הינה הבסיס היפה ביותר לעיצוב חדשני ומיוחד לכל בית.

bottom of page