top of page

שיש ואבן בחיפויי בניינים

 

חיפוי בניינים הינו בעיה שמלווה את ענף הבניין במשך שנים מרובות כאשר המטרה הינה להגיע לחיפוי שהינו גם יפה, גם עמיד לאורך שנים, גם בעל תפיסה טובה לבניין וגם שאינו דורש תחזוקה שוטפת.

חיפוי שיש ואבן שהחלו לתפוס מקום נכבד בתעשיית הבניין הינם לאחר כל הניסויים שנערכו לדירות חדשות במשך השנים שיטת החיפוי היעילה ביותר בכל הפרמטרים שהוזכרו לעיל .
מרבית העיריות בישראל אימצו את חיפוי השיש והאבן כדרך המחייבת את הקבלנים בטבה המקמית מאחר שיש ואבן הינם חומרים בעלי קיים ארוך ביותר השומרים על מראה דקורטיבי ביותר ומאפשרים מעבר להדבקה הקונבנציונלית גם לקשור את השיש והאבן למבנה באמצעים מכניים חדשניים המונעים את ההתנתקות של השיש והאבן מהמבנים .

 

bottom of page