top of page

מהי אבן?

 

אבן הינה סלע צעיר יותר משיש שלא עבר תהליך  מטמורפי (תהליך שינוי או התמרה)

 

• סלעי משקע הם סלעים המורכבים מחומרים המצויים ע"פ כדור הארץ, אשר שקעו באגנים יבשתיים או ימיים, והתלכדו לסלעים. חומרים אלו מצטברים בשכבות אבן, ואלו יוצרות לחץ הגורם לדחיסת החומרים ולהפיכתם לסלע. לכן, סלעי המשקע מתאפיינים בד"כ במבנה שכבתי. בחלק גדול מסלעי המשקע ניתן למצוא מאובנים. מחקירת סלעי המשקע ניתן ללמוד אודות ההיסטוריה הגיאולוגית של האזור

 

נהוג לחלק את סלעי המשקע ל-3 קבוצות בהתאם לסביבות ההשקעה וההיווצרות שלהם ותוכנית עסקית

• סלעי משקע ימיים – אלו סלעים שנוצרו בקרקעית ים או אוקיינוס. רוב הסלעים מסוג זה נוצרו כתוצאה משקיעה של שרידי בע"ח ימיים (צדפות, קונכיות, עצמות דגים, בע"ח ימיים זעירים - פוראמיניפירות) או מהתגבשות תמיסות גירניות המצויות במי הים (דוגמאות לסלעי משקע ימי: גיר, קירטון, צור, דולומיט).

• סלעי משקע אגמיים – אלו סלעים שנוצרו משקיעת חומרים באגמים רדודים יחסית (דוגמאות: חרסית , חוואר, גבס), והתגבשותם לסלע טיולים מאורגנים לאותם איזורים זה דבר מקובל.

• סלעי משקע יבשתיים – אלו סלעים שנוצרו משקיעת פירורי חומר זעירים בסביבה יבשתית, ובמשך הזמן התלכדו לסלעים. היווצרות סלעי משקע היבשתיים כוללת את התהליכים הבאים: התבלות חומר (חומר המקור – בד"כ סלע תהום כגון גרניט) למרכיביו, הובלת גרגירי החומר הבלוי באמצעות זרמי ים, נחלים או רוחות, השקעת גרגירי החומר בסביבה החדשה – יבשתית, התלכדות גרגירי החומר בעזרת חומר מלכד ("צמנט" – למשל חומצות שונות) והפיכתם לסלע  (דוגמאות: אבן חול, קונגלומרט או אבן דיו).

 

למידע נוסף על שיש אבן קיסר פנו אלינו אל שיש אריאל

 

bottom of page