top of page
מדרגות שיש טבעי

מדרגות שיש ואבן

 


בבתים ובניינים בהם מרוצף שיש או אבן לא קיימת כלל בעיית בחירת המדרגות שכן מאותם סוגי שיש ואבן בהם מרצפים את הבניין ניתן להכין מדרגות בכל הגדלים והצורות הנדרשים על ידי האדריכלים של הפרוייקטים השונים.

הבעיה של בחירת מדרגות קיימת באופן ברור כאשר חומרי הריצוף הינם קרמיקה או גרניט פורצלן שכן לחומרים אלה אין מדרגות מאותו החומר ונדרשת התאמה כל שהיא של חומרים אחרים .

מגוון החומרים למדרגות אינו רב ואכן בשנים האחרונות הפתרון שניתן במרבית הפרוייקטים הינו התאמה של מדרגות שיש ואבן לסוגים השונים של קרמיקה וגרניט פורצלן.

מאחר ובשנים האחרונות מיובאים לישראל מאות סוגים שונים של שיש ואבן הרי שניתן כיום למצוא פתרונות למדרגות כמעט לכל סוגי הקרמיקה וגרניט פורצלן אך למרות זאת מומלץ לכל קבלן ולכל בונה פרטי או אדריכל לא לבחור בגרניט פורצלן ללא התאמה מוקדמת של סוג השיש שיוכל להתאים כמדרגות .

 

bottom of page