top of page

 

כיצד נחצבים השיש והאבן

 

 

תהליך חציבת השיש והאבן הינו תהליך ארוך ומורכב.

תחילתו של תהליך זה הינו איתור איזור בו צפויים להיות מרבצים של שיש ואבן.

לאחר האיתור מתבצעים קידוחי נסיון לעומק השכבות ונלקחות  דגימות של המחצב ודוגמאות אלו נבדקות הן מבחינת איכותן והן מבחינת התאמתן הויזואלית לדרישות השוק. לאחר שאותר איזור חציבה שהבדיקות המקדמיות מראות כי יש סיכוי טוב שימצאו בו שכבות שיש ואבן מתאימים מתחילים בהקמת המחצבה שתחילתה ניקיון כל השכבות  העליונות המכסות את המחצב ודבר זה מתבצע על ידי דחפורים ענקיים שמנקים את כל השטח עד שמגיעים לשכבות השיש והאבן.

בשלב זה מוכנס לשטח הובלה (ביטוח חובה מאוד יקר להובלה כזו) של ציוד חציבה יעודי הכולל משורי יהלום ענקיים ומכשירי חיתוך מיוחדים המאפשרים לנסר בלוקים ענקיים של שיש ואבן שמתאימים להעברה למפעלי השיש. מעניין לדעת שכל מי שעוסק בתהליך החציבה הולך עם חולצות מיוחדות שעשו עליהן הדפסה על חולצות (מעין הוואי כנראה).

bottom of page