top of page

חיתוך קרמיקה ופורצלן

חיתוך קרמיקה

מחירון חיתוך פנלים קרמיקה:

אריח גדול: עד 120 ס"מ

 • עד 10 חיתוכים- 19+ מעמ ליח' חיתוך 

 • עד 50 חיתוכים- 14+ מע"מ ליח' חיתוך 

 • מעל 51 חיתוכים- 11+ מע"מ ליח' חיתוך 

 

אריח עד 80 ס"מ

 • עד 10 חיתוכים - 17+ מעמ ליח' חיתוך 

 • עד 50 חיתוכים - 12+ מע"מ ליח' חיתוך

 • מ-51 חיתוכים - 9 + מעמ ליח' חיתוך

אריח עד 60 ס"מ

 • עד 10 חיתוכים - 15 + מעמ ליח' חיתוך 

 • עד 50 חיתוכים - 10 + מעמ ליח' חיתוך 

 • מ-51 חיתוכים 7 + מעמ ליח' חיתוך 

   

בשיש אריאל אנו מבצעים חיתוך שיש וכמו כן גם חיתוך קרמיקה במחירים תחרותיים. אצלנו החיתוך נעשה במסור מים גדול ומקצועי 

 

בשיש אריאל אנו מבצעים חיתוך שיש וכמו כן גם חיתוך קרמיקה במחירים תחרותיים.

 

אנו מבצעים את השירותים הבאים:

 • חיתוך שיש וקרמיקה לפאנלים

 • עיבודים לפנלים של שיש וקרמיקה

 • פס ניתוק לאריחים

 • עיבודים שונים וחיתוך שיש שונים לפי מידה

 

לפרטים נוספים אודות שירותי חיתוך קרמיקה או חיתוך שיש צרו עמנו קשר ונשמח לעזור.

בשיש אריאל אנו מבצעים חיתוכי קרמיקה במסור מים. חיתוך הקרמיקה מתבצע במפעל במקום. בדרך כלל החיתוך קרמיקה הוא ממש שלם וקח תלוי בעומסים של חיתוכי הקרמיקה במסורים.

חיתוך קרמיקה אפשרי לחיתוכי פנלים , אפשרי לחיתוכים לפי רצון הלקוח.

חיתוך פנלים מתבצע בשיש אריאל במסור מים וניתן לחתוך פנלים כמעט מכל גודל אריח. מומלץ להתייעץ איתנו לפני הגעה לחיתוך פנלים וחיתוך קרמיקה לפי מידות.

לחיתוך קרמיקה יש מחירון המצורף פה.

חיתוך קרמיקה אפשרי מאריחים של 60X60 

חיתוך קרמיקה אפשרי מאריחים של 80X80

חיתוך קרמיקה אפשרי מאריחים של 60X120

חיתוך קרמיקה אפשרי מאריחים של 90X90

חיתוך קרמיקה אפשרי מאריחים של 120X120

כמו כן:

חיתוך פנלים אפשרי מאריחים של 60X60 

חיתוך פנלים אפשרי מאריחים של 80X80

חיתוך פנלים אפשרי מאריחים של 60X120

חיתוך פנלים אפשרי מאריחים של 90X90

חיתוך פנלים אפשרי מאריחים של 120X120

​מחירון חיתוך קרמיקה

חיתוך קרמיקה מאריח של 60X60

 • עד 10 חיתוכי קרמיקה -

 • עד 50 חיתוכי קרמיקה - 

 • עד 100 חיתוכי קרמיקה - 

 • מעל 100 חיתוכי קרמיקה - 

חיתוך קרמיקה מאריח של 80X80

 • עד 10 חיתוכים -

 • עד 50 חיתוכים 

 • עד 100 חיתוכים - 

 • מעל 100 חיתוכים - 

 *החיתוך נעשה במסור מים גדול ומקצועי

 *לרוב החיתוך בשלם וקח (תלוי עומס חיתוכים) 

 

bottom of page